Doç. Dr. CENGİZ MORDENİZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. CENGİZ MORDENİZ

T: (0282) 250 5283

M cmordeniz@nku.edu.tr

W cmordeniz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: İSTANBUL
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ISTANBUL TIP
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
İtalyanca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP / CERRAHİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2015-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP / CERRAHİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2009-2015
Yrd. Doç. Dr. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP / CERRAHİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2006-2009
Yrd. Doç. Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TIP / CERRAHİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1992-1994
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2011
Anabilim Dalı Bşk. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2007-2009
Başhekim Yrd. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2007-2009
Yönetim Kurulu Üyeliği HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU
2007-2009
Dekan Yrd. DİCLE ÜNİVERSİTESİ
1992-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CONTE E., WANG F., NORMAN R., SEGIO C., LICATA I., MORDENİZ C., A MULTIFRACTAL ANALYSIS OF CONNECTOMICS NEURON LOCATIONS, AND CALCIUM ACTIVITY IN C-ELEGANS, CHAOS AND COMPLEXITY LETTERS, 2016.
Endekste taranmıyor
2. MORDENİZ C., YÜCETAŞ Ş. C., ÜÇLER N., BARAN O., VAROL SARAÇOĞLU G., EFFECT OF PEROPERATIVE LOCAL LEVOBUPIV ACAINE INFILTRATION TO PREVENT POSTOPERATIVE PAIN IN LUMBAR DISC HERNIECTOMY, MEDICAL RESEARCH ARCHIVES, 2016.
Özgün Makale
3. NORMAN R., MENDOLICCHIO L., PANNARALE P., MORDENİZ C., PİERANGELİ E., CONTE E., ORSUCCI F., GALVANIC SKIN RESPONSE & ITS NEUROLOGICAL CORRELATES, JOURNAL OF CONSCIOUSNESS EXPLORATION & RESEARCH, 2016.
4. norman r., mendolicchio l., MORDENİZ C., pierangeli e., pannarale p., orsucci f., conte e., galvanic skin response and its neurological correlates, journal of consciousness exploration and research, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. MORDENİZ C., PAIN PERCEPTION WITHIN CONSCIOUSNESS, NEUROQUANTOLOGY, 2016.
SSCI
6. NORMAN R., MENDOLICCHIO L., MORDENİZ C., PIERANGELI E., PANNARALE P., CONTE E., ORSUCCI F., THE BASICS OF BIOFEEDBACK, JOURNAL OF CONSCIOUSNESS EXPLORATION & RESEARCH, 2016.
7. MORDENİZ C., BARAN O., TOWARD A QUANTUM PAIN CONCEPT, JACOBS JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY AND RESEARCH, 2016.
SSCI
8. MORDENİZ C., Chronic hematoma on the forearm mimicking soft tissue sarcoma, European Journal of Plastic Surgery, vol. 36, pp. 327-330, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
9. MORDENİZ C., Spondylolysthesis mimicking the progression of dissection in a case of chronic Stanford type B aortic dissection, Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, vol. 17, pp. 458-460, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. MORDENİZ C., Acute Cardiac tamponade due to spontaneous bleeding in a child with hemophilia A, Journal of Pakistan Medical Association, vol. 60, pp. 690-692, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. MORDENİZ C., Intraoperative perineural infiltration of lidocaine for acute post laminectomy pain, Journal of Spinal Disorders and Techniques, vol. 23, pp. 43-46, 2010.
Özgün Makale SSCI
12. MORDENİZ C., The Effects of preemptive analgesia with bupivacaine on acute post laminectomy pain, Archives of Orthopedic Trauma Surgery, vol. 130, pp. 205-208, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. MORDENİZ C., Six cases experience with Stanford type A aortic dissection, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 17, pp. 238-242, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. MORDENİZ C., Accidental Chlorine gas intoxication, Journal of Clinical Medicine Research, vol. 1, pp. 274-279, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
15. MORDENİZ C., Deli Bal Zehirlenmesi Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi, Anatolian Journal of Clinical Investigation, vol. 3, pp. 100-102, 2009.
Özgün Makale
16. MORDENİZ C., Management of Tricuspid refurgitation with biodegradable ring and De Vega Annuloplasty, Türkiye Klinikleri-cardiovascular sciences, vol. 21, pp. 376-381, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
17. MORDENİZ C., Elektrokonvülsif Tedavi Anestezisinde Propofolün Yeri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, pp. 119-127, 1993.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. MORDENİZ C., Fatal sonlanan CO2 ventilasyonu olgu sunumu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, pp. 603-605, 1993.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. MORDENİZ C., Intraoperative lidocaine injection for postoperative laminectomy pain, Journal Canadien D´ANESTHESİOLOGİE, vol. 55, pp. 4718731-4718732.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
20. MORDENİZ C., Is circumcision a modified ritual of castration, Urologia Internationalis, vol. 82, pp. 399-403.
Özgün Makale SSCI
21. MORDENİZ C., Management of Horse and Donkey Bite Wounds, Journal of Plastic and Reconstructive Surgery, vol. 125, pp. 251-252.
Özgün Makale
22. MORDENİZ C., Status of High Risk Oncogenic papillomavirus subtypes harbored in the prepuce of prepubertal boys, Urology, vol. 80, pp. 423-426.
Özgün Makale Erişim Linki
23. MORDENİZ C., Use of Expanded Reverse Sural Artery Flap in Lower Extremity Reconstruction, Journal of Foot&Ankle Surgery, vol. 50, pp. 695-698.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARAR M. C., Ünal S., adnan y., SARIKAYA H. G., TURAN F. F., TURAN B. C., MORDENİZ C., BARAN O., GÜNKAYA M., GÜRKAN S., VAROL SARAÇOĞLU G., Combined Spinal Epidural Anesthesia or LocalAnesthesia Sedoanalgesia in Abdominal AorticAneurism Repair, GKDA, cilt 21, ss. 95-100, 2015.
Özgün Makale
2. MORDENİZ C., Vertebra cerrahisinde uygulanan total intravenöz ve inhalasyon anestezisinin oksidatif stres ve inflamasyon markerleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Harran Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, cilt 9, ss. 47-54, 2012.
Özgün Makale
3. MORDENİZ C., Spinal anestezi uygulanan hastalarda propofol ve deksmedetomidinin hemodinamik parametreler ile serum IL 6 düzeylerine etkilerinin karşılaştırılması, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 100-107, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
4. MORDENİZ C., Kronik Bel Ağrısında Medikal Tedavi, Kocatepe Tıp Dergisi, cilt 11, ss. 43-54, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. MORDENİZ C., Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıfında Uygulanan Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Değerlendirilmesi, SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt 16, ss. 17-20, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. MORDENİZ C., Hepatorenal sendrom, Klinik Seriler, cilt 4, ss. 36-39, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. MORDENİZ C., Genel Anestezi İndüksiyonunda Diazepam ve Fentanil Premedikasyonunun Göziçi Basıncına Etkisi, Türk Oftalmoloji Gazetesi, cilt 24, ss. 226-228, 1994.
Özgün Makale
8. MORDENİZ C., Deneysel Akut spinal kord yaralanmalarında metilprednisolone piracetam ve nimodipine kullanılması, Dicle Tıp Dergisi, cilt 20, ss. 139-147, 1993.
Özgün Makale
9. MORDENİZ C., Nadir bir şant komplikasyonu tek parça şant kateterinin ventrikül içine kaçması, Dicle Tıp Dergisi, cilt 20, ss. 181-184, 1993.
Özgün Makale
10. MORDENİZ C., Anestezide Güvenlik, Dicle Tıp Dergisi, cilt 19, ss. 186-189, 1992.
Özgün Makale
11. MORDENİZ C., Premedikasyonda kullanılan 3 değişik ilacın plazma ACTH ve kortizol düzeyleri üzerine etkileri, Türk Tıp Derneği Dergisi, cilt 57, ss. 229-233, 1991.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. MORDENİZ C., Toraks travmalı hastada bupivacaine uygulaması, Türk Tıp Derneği Dergisi, cilt 57, ss. 249-257, 1991.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Üyelikler
Organ Koordinatörü, Başkan, 2015-.
Homeopati Derneği, Üye, 2012-.
Türk Yoğun Bakım Derneği, Üye, 2010-.
European Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, Üye, 2010-.
Transfüzyon Komitesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2013.
Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Yoğun Bakım Denetleme Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-.
European Society of Pediatric Anesthesia, Üye, 2009-.
European Society of Anesthesia, Üye, 2008-.
Yoğun Bakım Hemşirelik Kursu Şanlıurfa Koordinatörü, Başkan, 2007-2008.
World Federation of Societies of Anesthesiologists , Üye, 2007-.
Van Defterdarlığı. Fatura İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanlığı., Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-.
European Society of Cardiovascular Anesthesia, Üye, 2007-.
İhale Komisyon Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2014.
Tıpta uzmanlık Sınav Komisyon Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-.
EACTA, Üye, 1992-.
Kardiyovasküler Torasik Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, Üye, 1991-.
Türk Akupunktür ve Alternatif Tıp Derneği, Üye, 1991-.
Türk Hekimleri Dostluk ve Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi, Üye, 1991-.
TARK, Üye, 1991-.
İstanbul Tabip Odası Anestezi Komisyon Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyesi, 1986-1987.
Tabip Odası, Üye, 1986-.
Balkan Tıp Derneği, Üye, 1986-.
Türk Tabipler Birliği, Üye, 1986-.
Türk Tıp Derneği Genel Sekreter Yardımcısı, Üye, 1983-1984.